مکان تبلیغات شما

مکان تبلیغات شما

بدون دیدگاه

اس ام اس | اس ام اس های نا امیدی | اس ام اس نا امیدی

اس ام اس سقوط

sms soghot

ممکن است گاهی بیفتم و بلغزم
اما هرگز در سقوط تنها نمی مانم
دستان خدا همواره با من است
قلب من خانه خداست…

اس ام اس سقوط

sms soghot

جاذبه ی سیب ، آدم را به زمین زد
و جاذبه ی زمین ، سیب را !
فرقی نمیکند”سقوط”
سرنوشت ِ دل دادن به هر جاذبه ای غیر از خداست

اس ام اس سقوط

sms soghot

به بعــضـیـآم بـآس گٌــفــتــ: غــــــرورم یکـــ امپراطــورى کبیـــــــر است …که براى هیچکــــس جـــز “مــــادرم” سقوطــ نخواهـد کــــرد …

مکان تبلیغات شمامکان تبلیغات شما