مکان تبلیغات شما

مکان تبلیغات شما

بدون دیدگاه

اس ام اس فاصله و دوری از عشق

سکوت سرد فاصله ها تنم را می لرزاند

به یاد روزهایی که بودنت را نفهمیدم

.

.

میخواستم تصویر با تو بودن را نقاشی کنم،
دیدم فاصله بینمان در ورق جا نمی شود،
کمی نزدیکتر بیا
میخواهم با تو بودن را حس کنم

.

.

گرچه از فاصله ی ماه به من دورتری
ولی انگار همین جا و همین دورو بری
ماه میتابد و انگار تویی میخندی
باد می آید و انگار تویی میگذری

مکان تبلیغات شمامکان تبلیغات شما