مکان تبلیغات شما

مکان تبلیغات شما

بدون دیدگاه

توپ ترین جملات ضد دختر

همیشه پِسَـــــــرا کَثیفــــ نیستَنــــ

کثیفــ اون دُختَریه کِه میدونِه پِسَـــــره کَسیــــو دارهـ

وَلی بازَمــــ عِشوِه خَرَکیــــ میاد

بَلکِه شایَد فَرَجی بشِه

فرق بین پ/ر/ی/و/د شدن دخترایه قدیم با الان:
دخترایه قدیم: اخ جون یه هفته نماز تعطیله
.
.
.
دخترایه الان: ایول حامله نیستم

ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﺑﻌﻀﯽ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺍﺯ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺯﯾﺎﺩ ﻭ ﻏﻠﯿﻆ:
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺩﺍﻑ ﺷﻮﺩ
ﺩﯾﺪﻩ ﺷﻮﺩ
ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻩ ﺷﻮﺩ

مکان تبلیغات شمامکان تبلیغات شما