مکان تبلیغات شما

مکان تبلیغات شما

بدون دیدگاه

تکست های خاص سنگین

⇐ اعــــصــاب•●♔ مـــن♔●•
⇐ لــ↯ــغـزنــ↯ــدس
⇐ از ↲اخــــــلاق ↳
⇐ گـــند⇡⇪⇡ خــــود
⇐ بکــــــاهیـــــــــد ⇣⇟⇣ . . . !
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
✔مــــــــن✔
↯اون زخمــــــیـــــو خوردم↯
که ⇦تــــToـــــو⇨
↯از حــــHesـــس کردنش ↯
✖میمیری✖
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
●پُستـــام بَُــرَنـــدَس✂ْ تیـــزِ تـــیز➜
هَمِگــی آنتیــــــــکُ و خِـیــلى تَمیــز➽
↜دوســتِ عَـزیـــــــز↝
اَگـِه جَنبِـــه نَــداری پَــسْ⇩

✌هِـــــــــــــــــــری پیلیـــز

بدون دیدگاه

جملات جدید و استاتوس های فاز سنگین و مفهومــی

ورود به آرشیو پیامک سنگین

کـــســـی که ســلــول انــفـــرادی را ســاخــت
مـــی دانــســـت
ســـخــت تــــریــن کـــار انـــســـان
تحـــمـــل خــویــشتــن است . . .
.
.
.
هر چه میخواهد دل تنگت ،
ســــــــــــــاکت
کسی درک نخواهد کـــرد…
.
.
.
از لحاظ قیافه ، آدمیـــم !
از لحاظ عاطفه ، عدمیــم !
.

مکان تبلیغات شمامکان تبلیغات شما