مکان تبلیغات شما

مکان تبلیغات شما

بدون دیدگاه

اس ام اس رفاقتی جدید

شلوارتم رفیق اونم از نوع بی کش!

که مجبورشی منو دودستی بچسبی.

.

.

دنیا داره جدید میشه؛

ولی تو قول بده همیشه رفیق قدیمی من بمونی.

.

.

گفتند!! بهشت میخواهی یا دوست را.
گفتم جهنم است بهشت بی دوست!
تقدیم به دوستای با معرفت.

بدون دیدگاه

دوست عجب امنیت خوبی ست …
میتوانی با او خودِ خودت باشی …
میتوانی دردهایت را …
هرچندناچیز …
هرچند گران …
بی خجالت با او در میان بگذاری …!
از حماقت هایت بگویی …
دوست انتخاب آزاد توست،اختیار توست …!
نامش را در شناسنامه ات نمی نویسند …!
نامت را در شناسنامه اش نمی نویسند …!
دوست عرف نیست …

مکان تبلیغات شمامکان تبلیغات شما