مکان تبلیغات شما

مکان تبلیغات شما

بدون دیدگاه

رفیق بی معرفت ؛ مثل پنجره ی رو به دیوار میمونه . . .
چطوری پنجره ؟
.
.
.
به لطف بی معرفتی دوستان فهمیدم معرفت گنجینه ای است که اگه انسان نداشته باشه انگارهیچ چیز ندارد !
.
.
.
بهت نمی گم آدم بی معرفتی هستی چون بی معرفت ها که آدم نیستند !
.

.

.

هنوز رو خاکیم یادمان نمیکنند !
وای به روزی که خاکمان کنند !
.
.

مکان تبلیغات شمامکان تبلیغات شما