مکان تبلیغات شما

مکان تبلیغات شما

بدون دیدگاه

خاص ترین جملات درباب “انتظار کشیدن”

کاش همســایه ی ِتـو بـودم
از پشت ِ پنجــره هـر روز
آمـدنَ ت را می دیــدم…

کاش همســایه ی ِتـو بـودم
از پشت ِ پنجــره هـر روز
آمـدنَ ت را می دیــدم…

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

تمـــام غــرورم نــذر ِ آمــدنت !
تو فقــط یک ” جــانم “
سوغـات آور بـرای احســاسم !

تمـــام غــرورم نــذر ِ آمــدنت !
تو فقــط یک ” جــانم “
سوغـات آور بـرای احســاسم !

بدون دیدگاه

.
چقدر سخت است منتظر کسی باشی که هیچ وقت فکر آمدن نیست . . .
.
.
.
اگر چه عاشق برفم بهار هم خوبست / بدان به خاطر تو انتظار هم خوبست
دلم به خلوت تابوت رفت دلِ تنگم / ولی برای دل من مزار هم خوبست
.
.
.
دلتنگ مباش ، من قلبم را سایه بان دلت کردم و چشمانم را در انتظار دیدنت . . .
.
.
.
سفر کردی غروبی از کنارم / تو را ای کاش میشد ، باز دارم
تو میگفتی که می آیی دوباره / از آن روز دائما چشم انتظارم

مکان تبلیغات شمامکان تبلیغات شما