مکان تبلیغات شما

مکان تبلیغات شما

یک دیدگاه
کاریکلماتور

سری جدید جملات خاص از نوع کاریکلماتور

بعضی ها خیاط نیستند ،
اما خوب وصله هایی به آدم می چسبانند.

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

در فوتبال هیچکس کاری از دستش بر نمی آید ،
بجز دروازه بان !

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

زیباترین و بهترین ساعت دنیا ،
ساعتی بود که دیدمت.

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

خواستم شهامت بخرم ولی از قیمتش ترسیدم !

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

همه چیز دست به دست هم داد
تا من و او نتوانیم دست در دست هم بگذاریم

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

سکوت ، حاظر جوابی بی پاسخ است !

مکان تبلیغات شمامکان تبلیغات شما