مکان تبلیغات شما

مکان تبلیغات شما

بدون دیدگاه

جدیدترین جملات پشت کامیونی فان پلاس

……………………………………………..

یاالله تو راضی باش

.

.

.

نه عشق ، نه خورشید ، زیرا هر دو غروب می کنند
.
.
.
.
از عشق تو لیلی ، رفتم زیر تریلی
.
.
.
.
غصه نخور جوجه خاور ، بزرگ میشی بنز تک میشی
.
.
.
.
بر چشم خوب رحمت
.
.
.
.
به خاطر اشک مادر
پاتو از رو گاز بردار برادر
.
.
.
.
وای اگر از پس امروز بود فردایی
.
.
.
.
هرکه راهیچ به کف نیست ، به دل آهی هست

بقیه جملات باحال و توپ در ادامه مطلب

مکان تبلیغات شمامکان تبلیغات شما