مکان تبلیغات شما

مکان تبلیغات شما

بدون دیدگاه
پیامک تنهایی

تنهایی من عمیق ترین جای دنیاست ! ته ندارد . . .

برادران  یوسف هم ترسیدند از عمق چاه تنهایــی ام . . .

به دنبال  چاهـی دیگر رفتند !

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

دیـــگر از تنهـــایی خســـته شـــده امـ…

بــه کلاغ هـــا زیر مـــیزی میــدهـمـ…

λ تــا قصـــه امـ را تمــام کننـــد λ

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

چقـــدر دردنـاکــــــــ اسـتـــــ…
بـــرای آدمـــــی
کــــه تنــــهاییـش را بغــــل کردهـــ
از دوســـت داشـــتن هایـــش می گویــــد…

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

چقدر تنهایی خوب است !
وقتی عشق هایی را می بینی
که به دروغ
دست های یکدیگر را
می فشارند…

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

فصل ها گذشت و هنوز یک نفر نیست

مرا بخاطر عاشقانه هایم صدا بزند…

یک سطر کج میتواند فکری را بلغزاند…

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

تقویم کوچک مرا
ورقی بزن
پاییز هم
از این “من بی تو”
به تنگ آمده است

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

بـه فکر نــوازش دست های منی!بی آنکــه بدانی ؛دلـــم است کــه تنهــا مانــده ..دست هایــم ، دو تاینــد !

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

تو دنیایی که جای آرزوهاست کسی جز تو منو عاشق نمی خواد

بیا تا تکیه گاه من تو باشی دلم مثل خودت تنهای تنهاست

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

دست تکآن میدهد… خیالت امان تنهائی ام را بریده است!

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

تـــنــهایـــی یـــعنــــی

انـــقـــدر کــســی بــغلـــمون نــکرد کـــه خـــودمــــون زدیـــم بـــقـــل!…

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

خیــلی سخــته کســی رو نداشــته باشــی که:
بی منــت بغــلت کنــه
بــی مــنت باهــاش درد و دل کــنی
بــی منــت بــراش گریــه کنــی
بی منــت پشتــت باشــه
بــی منــت دوســش داشــته باشــه
بــی منــت رفیــقت باشــه
خــیلی سخــته…
آهــــای شــمــای که داریــــد قــــدر بــدونیــــد

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

شکست داده ام تنهایی را
از وقتی که یادت
هیچ وقت تنهایم نگذاشته است

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

چه سخت است
انقدر تنها باشی
که حتی مرگ هم سراغت را نگیرد

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

چقدر تنهایی خوب است !
وقتی عشق هایی را می بینی
که به دروغ
دست های یکدیگر را
می فشارند …

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

ﺑــــــــــــــــــــــــــــــــــﻮﺩ . . .

ﺗﻠﺦ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻢ!
ﮐﻠﻤﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺴﺮﺕ ﺩﻧﯿﺎ!

” ﺑـــ ـﻮﺩ ” ﯾﻌﻨﯽ : ” ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ ”

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

دیشب در جاده های سکوت
در ایستگاه عشق هر چه منتظر ماندم
کسی برای لمس تنهاییم توقف نکرد
و من تنهاتر از همیشه به خانه برگشتم

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

ازتنهایی گریزی نیست
بگذار آغوشم برای همیشه یخ بزند
تا به گرمی آغوش کسی عادت نکند

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

چه کسی گفته من تنهایم؟؟؟
من سکوت خاطرات بغص و اشک همیشه باهمیم
بگذار تنهایی از حسودی بمیرد

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

آخرین نخ سیگارم به حرف آمد
مرا نسوزان
تنها میمانی

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

تنهایی را دوست دارم زیرا تجربه کردم
تنهایی را دوست دارم زیرا که خداوند هم تنهاست
تنهایی را دوست دارم زیرا انتظار کشیدنم را پنهان خواهد کرد . . .

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

تقصیر از ما نیست . . .
بعضیا خودشون دلشون میخواد “ یادگاری ” باشن پشت در مستراح عمومی !

تنهایى ، با ارزشه !
چون خالی از انسانهاى بى ارزشه . . .

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

تنهائی چیزی است که آدم از دستش برمی آید امّا . . .

از پسش بر نمی آید . . .

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

تنهایی من ، همان انتظارم است

و انتظارم، همان عشق !

و عشق تنها بهانه ی بودنم !

بی بهانه ام نکن . . . !

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

اینجا ؛ احساس ، فروشی شده …

عشق ، اجاره ای شده …

و تنهایی هم برای ما آدم شده …

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

دلم قهوه میخواهد
از همانهایی که برای آشنایی
با اصرار مرا به آن دعوت میکردی
نه از این قهوه هایی که در تنهایی سر میکشم . . .

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

امشب از اون شباست که گوشه لبامو گاز میگیرم از تنهایی
که صدا هق هقم از اتاقم بیرون نره

  • ارسال شده توسط :
    javadsd
  • تعداد بازدید :
    885 views
اشتراک گذاری
نوشته‌های پیوسته
مکان تبلیغات شمامکان تبلیغات شما