مکان تبلیغات شما

مکان تبلیغات شما

بدون دیدگاه

اس ام اس تنهایی جدید

ایـــــن روزهـــــا

آنـــــقدر تـــــنها هـــــستم…

کـــــه تـــــنهایـــــی، دلـــــواپسم شـــــده!

لـــــبخند مـــــی زنـــــم

تـــــا قـــــدری آرام گـــــِرد….

بـــــیچاره طـــــاقتش کــــم شــــده

.

.

تنــــــهایی بــــــا:
تــ…
شـــــروع مــی شــــود√
—————
———
——
و
بـــا هیـــچ چیــــز تمـــام نمــــی شــــود!

.

.

مــن همیشــــه از اول قصــــہ هــــــــاے مــــاـבر بزرگــــــــ مــے تــــرسیــــבمو آخــــــــر هــم بــــہ واقعیتـــــــــ مــے پیــوستـــــــــ…یڪـــــے بــــوב…یڪـــــے نــــــبوב…!!!

تنهاییم را باکسی قسمت نمیکنم؛

چون چون دلم را تقسیم کردم طفلی از دوری نیمه گمشده اش غم باد گرفته

.

.

مشتی از خاک بر میدارم…
شاید…
این همان نیمه ی گم شده ی من باشد
که خدا یادش رفته
خلقش کند…

.

.

تــنـــهــایــی ام را دوســـت دارم

.

.

.

.

چون خبر مرگم چــــاره ی دیــگری نـــدارم

.

.

صدایش

درگوشم زمزمه می شود

نگاهش درذهنم مجسم …

ولی من

او را

می خواهم

نه خیالش را .

.

.

از ایــــــن بــہ بـعــــد ↯↯
فـقــــط
منـــو تــــنــهایـے
گـــــوربـــابــــاے ✘فــــڪـراے رویـــایـیـی✘

.

.

ڪلید‌هایم از جیبم مے ‌افتند

ڪیف پولم را گم مے ‌ڪنم

گوشے ‌ام را جا مے ‌گذارم

و عجیب ڪه

تــــ ـــُـــ ـو را

ڪه نیستے

مے ‌برم با خودم

در جیبم

در ڪیفم

در دلــ ـ ـ ـ ـ ـ ـم . . . ✖

.

.

♥لــحظاتے هســــــــــت ڪه :♥
♥هیــــچ چیز این زنـבگے قانع ام نمے ڪنـב ؛♥
♥فقط و فقط نیاز به انـבڪـے تـــــــــــــ♥ـــــــو בارم …♥

.

.

یه وقتایی هست میبینی فقط خودتی وخودت…
دوست داری,همدرد نداری
خانواده داری,پشتیبان نداری
عشق داری,تکیه گاه نداری
مثل همیشه ;همه چی داری وهیچی نداری…

.

.

♥چقــــــــــــבر ســـــــــــرב است♥

♥وقتے ڪـــــــــــه نیستـــــــــــے و . . . .میخـــــــــــواهمت. . . .!♥

.

.

  تنهایی یعنی➣ √ آنلاین باشی《 ♤همه فکر کنن خیلی مخاطب داری➣
✍اما خودت از تنهایی ندونی چیکار کنی و هی الکی پست بذاری…
.
.
 مدتهاستچتر منطق را بر سر گرفته ام!تا باران عشق را تجربه نکنم!دیگر توان مقابله با

تب و لرز برایم باقی نمانده است!!!

.

.

♥سڪوتَـم عَمیق تَـر شُــבه!
لَبخَــنـבَم زیبـا تَـر شُــבه
صَبــرَم بیشتَـر شُــבه
صِــבاے قَهقَـهه هایَـم تا چَنــב فَرسَـخ آن طَرَفـ تَـر مـے رَوَـב…
وَتَنـها چیـزے ڪـه خـوבَم مـے בانَم این اَستـ
بازیگَــرِ بِهتَـرے شُــבه اَم
وَگَـرنه בَرב هایَـم نَفَس گیـر تَرَنــב
جـان فَرسا تَرَنــב!
وَ مـے تِرِڪانَـنـב
بُغـضِ تَنهایــے اَم را…♥

.

.

בﺭ ” ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎﯾﻢ ” ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﻢ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎלּ ﻣﯽ ﮐﻨد …
בﺭ ” בﻟﻢ ” בﻟﺘﻨﮕﯽ ﺭﺍ …
בﺭ “ﺳڪﻮﺗﻢ ” ﺣﺮﻑ ﻫﺎے ﻧﮕﻔﺘـﮧ ﺭﺍ …
בﺭ ” ﻟﺒﺨﻨﺪ ” ﻏﺼـﮧ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ …
בﻝ ﻣـــךּ …
ﭼـﮧ ﺧﺮﺩﺳﺎﺍﺍﺍﺍﺍﻝ ﺍﺳﺖ !!!
ﺳﺎכﻩ ﻣﯽ ﻧﮕﺮכ !
ﺳﺎכﻩ ﻣﯽ ﺧﻨﺪכ !
ﺳﺎכﻩ ﻣﯽ ﭘﻮﺷכ !
כﻝ ﻣــךּ …
ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ כﯾﻮﺍﺭﻫﺎے ڪﺎﻫﮕﻠﯽ ﺍﺳﺖ!!!
ﺳﺎכﻩ ﻣﯽ ﺍﻓﺘכ !
ﺳﺎכﻩ ﻣﯽ ﺷڪﻨכ !
✔ ﺳﺎﺩﻩ می میرد…

.

.

انــقدر تنـــهــایمـ کـهـ حـــتی کســـی نیــــست
لـــگد بـــه چهـــار پــایــه یــــ دارم بـــــزند…

.

.

ازتنهایی گریزی نیست
بگذار آغوشم برای همیشه یخ بزند
تا به گرمی آغوش کسی عادت نکند

.

.

آخرین نخ سیگارم به حرف آمد
مرا نسوزان
تنها میمانی

.

.

به فکر نوازش دست های منی
بی آنکه بدانی
دلم است که تنها مانده
دست هایم دوتایند

.

.

همه افراد خوشبخت خدا را در دل دارند؛
پس تو را چه غم که اینقدراحساس تنهایی میکن!
بدان در تنها ترین لحظات و در هر شرایط خداوند با توست . . .

.

.

 نه تو رفتی نه من …
تمام این تنهایی به خاطر آمدن یه غریبه بود !
  • ارسال شده توسط :
    javadsd
  • تعداد بازدید :
    822 views
اشتراک گذاری
مکان تبلیغات شمامکان تبلیغات شما