مکان تبلیغات شما

مکان تبلیغات شما

بدون دیدگاه
پیامک دروغ گفتن

جملاتی با محوریت  “دروغ”

اســـ‗__‗ـــم هر دویـــ‗__‗ـــمان را در گینـــ‗__‗ـــس ثبت میکنند !
تو در دروغ گــ‗__‗ـــفتن رکــ‗__‗ـــورد زدی …
من در بـــ‗__‗ـــاور کــــ‗__‗ـــردن … !

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

اینجــا جاییســتــــ کهـــ پشتـــ هر دوستتـــ دارمــــ…

نـــوشتهـــ استــــ…

ســــاخــــتــــــ چیــــــــن!

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

از عاشـقانه های ِ دروغی ات سیــر شدم ؛
کـمی حقـــیقت محــبت میکنـی …؟
هر چنــد گزنده باشـَد …

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

دروغ هایت تکراریست
شبیه
شنبه هایی که به دلم
قول فراموشی ات را داده بودم

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

فقط برای یکبار!!!

فقط برای یــــــــ ـــــک بار هم که شده،

مرا در افسون مبهم یک دروغ شناور کن…!

سربه گوش من بگذار و آرام بگو: دوستَــــت دارم…!

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

عاشقانه هایم را گم کرده ام…
میان جنگلی از دروغ…
درست روبه روری آدمکهایی که کلاغها را هو میکنند…
خنده ام میگیرد از این همه بغضهای بی معنی…
این همه عشق…
کاش مترسکها صاحب همه مزرعه ها بودند…

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

گاهی باید دروغ را راست پنداشت
و گاهی راست را دروغ
بی فریب خوردن  زندگی سخت اسـت .

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

بیش‌ترین دروغی که در این دنیا گفته‌ام این کلمه بوده است…

خــــــوبـــــــــــــــــــــــــــم!!!

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

عجب طعم گسی دارد دروغ هایت
وقتی به خورد گوش هایم میرود
تمام ذهنم را جمع می کند

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

چه قشنگ
دروغ می گفتی
و من چه قشنگ دلم را فریب می دادم
بیچاره پروانه ای که
روی گل های مصنوعی
بال هایش را تکان می دهد …

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

 درد یعنی …
مرور مسیج هایی که یه روزی باورشان داشتی
و امروز به دروغ بودنشان ایمان آوردی !

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

چه بر سرم اورده دوستت دارم های دروغ تو

که حتی از محبتهای مادرم هم میترسم

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

به دروغ هایش عادت کرده بودم

فقط از این میسوختم که برای اثباتش میگفت : به مرگ تو

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

دروغ بگو تا باورت کنند!

آب زیر کاه باش تا بهت اعتماد کنند

بی غیرت باش تا آزادی حس کنند

خیانت هایشان را نبین تا آرام باشند

کذب بگو تا عاشقت شوند

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

شنیده ام معشوقه ات شده ام
جان معشوقه ات بگو
راست است
این
دروغ قشنگ

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

من خیانت نکردم
فقط دروغ گفتم
فقط گفتم که دوستت ندارم
تو چرا خیانت کردی
هر روز گفتی دوستت دارم، اما در خیال دیگری می رفتی

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

تو دروغ میگویی
تا من خوشحال شوم
من احمق می شوم
تا تو دلگیر نشوی

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

مــن می بافم …
تــو می بافی …
مــن برای تــو کلاه
تا سرت را گرم کنم …
تــو برای مـن دروغ
تا دلم را گرم کنی

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

بخاطر بسپار !
حفظ دروغ نیاز به انرژی دارد ؛
و ترس از برملا شدن آن تولید اضطراب می کند ،
و پوشاندن آن تلف کردن وقت است . . .!

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

دلم واسه شیطان میسوزه . . . !
دروغ نگفت . تظاهر نکرد . . .
حتی به قیمت اخراجش از بهشت . . .

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

طعم تلخ سیگارو دوست دارم تلخ مثل آخرین بوسه ی لعنتی ما !
تلخ مثل آخرین دروغ تو که باز هم همو می بینیم
تلخ مثل نبودنت . . . !

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

به یکدیگر
دروغ نگویید
آدم است
باور میکند
دل میبندد

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

تقصیر هیچ کس نیست
ما با شنیدن دروغ هاى زیبا خوشحال مى شویم
و
براى شنیدن حقیقت هاى تلخ ناشنواییم

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

این روزها عاشقانه ها دروغ شده
چون عشق ها دروغ شده
چون هوس بر عشق پیروز شده
چون دوست داشتن ها دروغ شده

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

گفت دوستت دارم
گفتم دوستت ندارم
این دروغ به آن دروغ در !

  • ارسال شده توسط :
    javadsd
  • تعداد بازدید :
    251 views
اشتراک گذاری
نوشته‌های پیوسته
مکان تبلیغات شمامکان تبلیغات شما