مکان تبلیغات شما

مکان تبلیغات شما

بدون دیدگاه
پیامک غمگین

سری جدید جملات و استاتوس های غمگین و دلشکسته

زن دوست داشتن ِ نصفه و نیمه نمی فهمد
یک زن را
یا باید پرستید
یا به حال خود رها کرد …
خاکستری ، فرسوده اش می کند
افسرده اش می کند …
بیشتر از نبودنت …
بیشتر از سیاه مطلق …
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
بی‌ثمر هر ساله در فکر بهارانم ولی
چون بهاران می رسد با من خزانی می کند
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
پلاک،  کوچه ، حتی آدرس خانه ام را عوض کرده ام
اما چه فایده؟
یاد تو در پرت ترین خیابان های این شهر هم مرا به راحتی پیدا میکند . . .
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
خرافات است که میگویند هر چیز را بشماری کم میشود
من روزها را شمردم
از روزهای نبود تو هیچ کم نشد . . .

http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png

من قولِ تو را به تمامِ شهر داده بودم
به تمام کوچه های بن بست
به تمام سنگفرشهای خیس
به تمام چترهای بسته
به تمام کافه های دنج
اما حالا که فنجان ها
از من نا امید شده اند
باور میکنم
از اول هم کافه چی
قولِ تو را
به قهوه ی دیگری داده بود !
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
من مانده ام و حلقه طنابی در مشت
با رفتن تو به زندگی کردم پشت
بگذار که فردا برسد میشنوی
دیروز غروب، عاشقی خود را کشت
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
هیچ وقـت دلِ اونــایــی که گــریــه شــون بــی صــداســت رو نــشــکـنیــد
ایــن آدمــا هــیــچــکــسُ نـــدارن کــه اشــکــاشــونُ پــاک کـــنــه . . .
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
از تو
در دلم بهارها مانده است و
بر سرم زمستان ها!
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
“چـادر سـیاه” مـادرم
گوشه اش را می گرفتم و راهم را
از میان هیاهوی بازار پیدا می کردم
زبری اش، بهتر از هر دست نوازشگری
مرهمِ اشکهایم می شد
حالا در این بیـراهه …
منِ سرگردان و گریان چه کنم …!؟
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
شب کــه مـی شــود
شــروع مـی شــود ای کـــاش هــای مـن بــرای داشتـنت…
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
حالم را نپرس !
نگذار دروغ بگویم : خوبم …
خیالت راحت می شود
و من
تنهاتر می شوم …
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
پاییز آمد اما باران نیامد
شاید آسمان به معشوقش رسیده است و دیگر دلــش نمیخواهد گریه کند…
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
یک مرد برای عاشق شدن
به یک لحظه نیاز دارد
برای فراموش کردن
به یک عمر
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
این خیابانی را که
داری
قدم زنان از من دور می شوی
بن بست است!
آخر
به سوی من باز خواهی گشت…
یا دستت را به من بده
تا قدم زنان کوچه بن بست را باز گردیم
یا
تمام کوچه های بن بست شهر را
قدم زنان
فتح خواهم کرد…
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
وقتی برای پیاز اشک ریختی و برای من نه
تازه فهمیدم که برای تو نه سر پیاز بودم و نه ته پیاز…
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
تو رفته ای
و بحرانِ نوشیدن چای بی تو در این خانه
مهمترین بحران خاورمیانه است و
این احمق ها هنوز سر نفت می جنگند . . !
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎل ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻮ را دﯾﺪم و ﻗﻠﺒﻢ ﻟﺮزید
ﺣﺲ ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ ﺑﻮد!
ﺣﺲ ﻟﯿﻮان ﺗﺮک ﺧﻮردﻩ ﮐﻪ ﭘﺮ ﻣﯿﺸﻮد از ﭼﺎﯾﯽ داغ . . .
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
کدام را بنویسم
کدام رابسپارم …؟!
دلی که از تو گرفته
دلی که بی تو گرفته …
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
گاه گاهی که دلم می گیرد
پیش خود می گویم :
آن که جانم را سوخت
یاد می آرد از این بنده هنوز …!؟
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
بی تو مدتـهاست کــه کــوچــانده ام
بـُــغـضهــای بـی آشـیـانه را بـه لـبخـَنـدهـای نـاشـیانـه . . .
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
ﻫﻤﻴﺸﻪ بر آنم
ﺗﺎ ﺩِﻝ ﻛﺴﻰ ﺭﺍ ﻧﺸﻜﻨﻢ !
ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻰ ﻛﻨﻢ ،
ﺗﻜﻪ ﺗﻜﻪ ﺍﻡ …
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
تا توانی دفع غم از خاطر غمناک کن
درجهان گریاندن آسان است، اشکی پاک کن
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
روزی میرسد که دلت برای هیچ کس
به اندازه ی من تنگ نخواهد شد
برای نگاه کردنم
خندیدنم
اذیت کردنم
برای تمام لحظاتی که در کنارم داشتی
روزی خواهد رسید در حسرت تکرار دوباره ی من خواهی بود
می دانم روزی که نباشم
“هیچ کس تکرار من نخواهد شد”
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
ساده بودم
ساده دیدم
ساده باختم
ساده عاشق شدم
ساده حفظش کردم
ساده کنارش ماندم
ساده گفتم دوستت دارم
ساده نگاهم کرد و خندید
ساده گفت از تو دلیل میخواهم
ساده از کنارم گذشت و بی دلیل رفت
غافل از اینکه عشق نیازی به دلیل نداره
و بی خبر از اینکه چیزی که ابدی و ماندگارست سادگیست

  • ارسال شده توسط :
    javadsd
  • تعداد بازدید :
    282 views
اشتراک گذاری
مکان تبلیغات شمامکان تبلیغات شما