مکان تبلیغات شما

مکان تبلیغات شما

بدون دیدگاه
ترجمه دروس کتاب زبان تخصصی کامپیوتر
ترجمه دروس کتاب زبان تخصصی کامپیوتر
دکتر منوچهر حقانی

فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر
فشرده شده اند، برای خارج سازی فایل ها از حالت فشرده از نرم افزارwinrarاستفاده کنید

دانلود درس 1

http://s3.picofile.com/file/8220755842/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.png

 

دانلود درس 2

http://s3.picofile.com/file/8220755842/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.png

دانلود درس 3

http://s3.picofile.com/file/8220755842/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.png

دانلود درس 4
http://s3.picofile.com/file/8220755842/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.png

دانلود درس 5
http://s3.picofile.com/file/8220755842/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.png

دانلود درس 6
http://s3.picofile.com/file/8220755842/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.png

دانلود درس 8
http://s3.picofile.com/file/8220755842/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.png

دانلود درس 9
http://s3.picofile.com/file/8220755842/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.png

دانلود درس 10
http://s3.picofile.com/file/8220755842/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.png


دانلود درس 11
http://s3.picofile.com/file/8220755842/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.png

دانلود درس 12
http://s3.picofile.com/file/8220755842/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.png

دانلود درس 13
http://s3.picofile.com/file/8220755842/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.png

دانلود درس 14
http://s3.picofile.com/file/8220755842/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.png
دانلود درس15

http://s3.picofile.com/file/8220755842/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.png

  • ارسال شده توسط :
    javadsd
  • تعداد بازدید :
    1,561 views
اشتراک گذاری
مکان تبلیغات شمامکان تبلیغات شما