مکان تبلیغات شما

مکان تبلیغات شما

یک دیدگاه

تاریخچه روز جهانی زنان به همراه اس ام اس های زیبا در مورد زن

روز جهانی زنان که در گذشته روز جهانی زنان کارگر نامیده می‌شد بزرگداشتی است که هر ساله در روز ۸ مارس برگزار می‌شود. این روز، روز بزرگِ برپایی جشن‌هایی برای زنان در کل جهان است. بسته به مناطق مختلف، تمرکز جشن روی بزرگداشت، قدردانی، ارائهٔ عشق به زن و برگزاری جشنی برای دستاوردهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زنان است.
این روز در ابتدا به عنوان یک رویداد سیاسی سوسیالیستی در بین احزاب سوسیال آمریکا٬ آلمان و اروپای شرقی آغاز شد، اما بعدها در فرهنگ بسیاری از کشورها آمیخته شد. روز جهانی زنان در برخی از مناطق رنگ و بوی سیاسی خود را از دست داده و تبدیل به مناسبتی برای مردان شده تا عشق خود را به زنان بیان کنند و آمیزه‌ای از روز مادر و روز ولنتاین شده است. با این حال در مناطقی دیگر، اصل سیاسی و زمینه حقوق بشری که توسط سازمان ملل متحد تعیین شده، با قدرت اجرا می‌شود و آگاهی سیاسی و اجتماعیِ امیدوار کننده‌ای از مبارزات زنان در سراسر جهان به ارمغان می‌آورد. سازمان ملل هم از سال ۱۹۷۷ این روز را به عنوان «روز حقوق زنان و صلح بین‌المللی» به رسمیت می‌شناسد.
گیاه حساس (یا حساسه یا درخت گل ابریشم)، نمادی از جشن روز زن در کشورهای ایتالیا و روسیه است. همچنین گل میموزا یکی از نمادهای این روز است.

line1
رفتار عاشقانه ی زن را بایــد از دلتنگـیش فهمید
از شـــوق و بی تابیـش برای دیدار
از حس کودکانه اش برای آغــــــــوش
از خجالتش برای بوسه گرفتن
زن بـی دلیل بهانه نمیگیرد
شاید بهانه ی دستانِ گرمـت را دارد
که دستانش را بگیری …!
.
.http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
.
زن که بـاشـے …
عـاشـق شـوے “چـشـم سـفـیـد” خـطـابـَت مـے کـنـنـد !
راسـت مـے گـویـنـد . .
چـشـمـانـَم سـفـیـد شـد بـه جـاده هـایـے کـه..
“تـو” ..
مـُسـافـر هـیـچـکـدام نـبـودے
.
.
.
زن قداست دارد،
براى با او بودن باید “مرد” بود !
نه نر … !
http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
.
.
زنــــــانی که تهی از احســــاس
و با چتری از منطق
گوشه ای تنها نشسته اند…،
بی شک
همانــ دخترکان بی پروایی اند
که سالهایی نه چنـــــــدان دور
به روی نیمکتــ حماقتشانــ
بی تجربه از ” تب و لرز ” عشق ،
“خیسی بارانش ” را آرزو میکردنـــــــ
.
.http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
.
بفهـــــــــــم لعنتی !
دارد نــــاز “تــــــــــــــــــو” را میکشد…
زنی که از “غـــــــــــــــرور”خورشـــــید هم به گـرد پایش نمی رسد…
.
.http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
.
زن ها گاهی اوقات چیزی نمی گویند…
چون به نظرشان لازم نیست چیزی گفته شود
با نگاهشان حرف میزنند…
به اندازه یک دنیا حرف میزنند
هرگز نباید از چشمان هیچ زنی ساده گذشت…
.
.http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
.
ﻫﯿﭻ ﺯﻧﯽ ﺭﺍ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ،
ﯾﮏ زن ﺭﺍ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ،
ﯾﺎ ﺍﺻﻼ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺖ،
ﮐﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﻬﺎ،
ﻣﺮﮔﺒﺎﺭ ﺍﺳﺖ…!
.
.http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
.
نخست باید روح زن تصاحب شود تا خوشبخت باشد
هیچ چیز برای یک زن تلختر از این نیست که جسمش را
بدون حس کردن نیازهای روحی اش،تصاحب کنند
و این اشتباهیست که در طول قرون تکرار می شود
.
.http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
.
زن جنس عجیبـــــی است
دلش را که میشکنــــی
بـاران لطافتــــــ از چشم هایش سرازیـــر می شود
انگـار درستـــــــ شده تا روی عشــــق را کـم کند
.
.http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
.
باید ” مرد ” باشی تا بفهمی احساس یک “زن ” فروشی نیست…
” هدیه ” است
.
.http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
.
ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻪ زن ﺑﻬﺖ ﮔﯿﺮ ﻣﯿﺪﻩ …
ﺍﺯﺕ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ …
ﺣﺴﻮﺩﯾﺶ ﮐﻼﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ …
ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎﺵ !!
ﭼﻮﻥ ﻋﺎﺷﻘﺘﻪ …
ﺩﺍﺭﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻪ …
ﺍﻣﺎ ﻭﺍﯼ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ …
ﺳﺎﮐﺖ ﺷﻪ …
ﺍﻭﺝ ﮔﯿﺮﺩﺍﺩﻧﺶ ﺑﺸﻪ ﯾﻪ ﮐﻠﻤﻪ :
ﻫﺮ ﺟﻮﺭ ﺭﺍﺣﺘﯽ …
ﯾﻌﻨﯽ ﺩﻝ ﮐﻨﺪﻩ …
ﯾﻌﻨﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱِ ﺧﻄﺮ …
.
.http://fun-plus.ir/wp-content/uploads/2015/10/Khat-sms.fun-plus.ir_.png
.
ﯾﻪ زن ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺴــــﺘﻪ ﺷﺪﻩ ..
ﺍﺯ ﺑﺲ ﺗﻮ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﯾﺨﺘﻪ ..
ﺍﺯ ﺑﺲ ﺻﺒﻮﺭﯼ ﮐﺮﺩﻩ ..
ﺗﻨــــﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻩ ..
ﻫﯽ ﺩﻧﺪﻭﻥ ﺭﻭ ﺟﯿﮕﺮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ
ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺮﯾــــــﺪﻩ
ﺍﯾﻦ ﺟﻮﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﺎ ﻓﻘــــﻂ ﮔـﻮﺵ ﺑﺪﻩ
ﻫﯽ ﻭﺳﻂ ﺣﺮﻓﺶ ﻧﭙﺮ
ﺑﺬﺍﺭ ﺑﮕــﻪ ﻭ ﺑﮕــﻪ ﺗﺎ ﺁﺭﻭﻡ ﺑﺸـــــﻪ
ﺑﻐﻠﺶ ﮐﻦ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﺎﺵ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻮﺑﯿـــﺪ ﺭﻭ ﺳﯿﻨﻪ ﺍﺕ
ﺗـــــﻮ ﺑﻐﻠــــﺶ ﮐــــــﻦ
ﺑﺬﺍﺭ ﺣﺲ ﮐﻨﻪ ﯾﮑﯽ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻩ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣـﺮﻓﺎﺵ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺪﻩ
ﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳـــــــﺘﺶ ﺩﺍﺭﻩ
ﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺁﻏﻮﺷﺶ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ
آقای محترم ؛
باور کن ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ زن ﻫﺎ ﮐﺎﺭ ﺳﺨﺘﯽ ﻧﯿﺴــــــﺖ
ﮐﻤﯽ ﺩﺭﮎ .. ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ .. ﻫﻤﯿـــﻦ

 • ارسال شده توسط :
  yousef
 • تعداد بازدید :
  394 views
اشتراک گذاری
نوشته‌های پیوسته
 1. BHW :
  24 آوریل 17

  Greate pieces. Keep writing such kind of
  info on your site. Im really impressed by your blog.

  Hello there, You’ve performed an incredible job.
  I will definitely digg it and individually recommend to
  my friends. I am confident they’ll be benefited from this
  web site.

مکان تبلیغات شمامکان تبلیغات شما