مکان تبلیغات شما

مکان تبلیغات شما

بدون دیدگاه

جملاتی با موضوع بریدن از زندگی

ﯾﻪ ﺩِﻝِ ﭘــــُـــــــﺮ … ×

ﯾﻪ ﻣـُـﺸـﺘـــــ ﺗﺮﺍﻣــــــــﺎﺩﻭﻝ .. ×

ﯾﻪ ﺷﯿـﺸـﻪ ﺍﻟﮑـُــﻞ .. ×

ﺧــﺪﺍﺣﺎﻓﻈـ ﺩﺭ ﮐـُـــﻞ … ×

.

.

خــســتــه ام
از خـسـتـگـی تـمـام تـنـم درد گـرفـتـه اسـت
دسـت هـایـم پـیـنـه بـسـتـه انـد
پـاهـایـم بـی رمـق
خــوابــم مــی آیــد
مـی خـواهـم بـخـوابـم
رهـگـذری مـی پـرسـد : چـه کـرده ای ؟
نـمـی دانـد مـگـر ؟!!!!
زنــدگـــی ….!!!!!!!

.

.

▼⇜ یِه آسْتیــنِ بُلَنـْــدْ

▼⇜ یِه خَنْــدِه یِ مَصْنـوعــی

▼⇜یِه دِلِ سـَرْد یِه آرِزویِ مَرگــــ

▼⇜ هه هه هَمـِه فـِکْرْ میکُنَـنْ خـوبــی

بیهوده زنده ام..
بیهوده نفس می کشم..

مثل سیگاری روشن
که در گوشه ای خلوت
روی زیر سیگاریِ کثیفی
آرام و بی مصرف ، جان میدهد
و بزرگترین آرزویش زودتر خاموش شدن و مُردن است!

.

.

گاهے اوقات •••

تویِ اتـاق. ••••

قفلرو یـه موزیــڪـِ خــاص

اشڪ ِ گوشه ے چـِشاتـــ

رفتـטּ تو فڪـرِ ⬅مخاطب ِ خاص➡

یادِ دروغاش ••

قسم خوردناش •••

یاد ِبے دلیــل رفتناش ••••

اوטּ وقتـه ِ ڪه آدم دلش مرگــــ میخواد !!!

.

.

نمی دانی!
هیچ کس نمی داند…
پشت این چهره ی ارام…
در دلم چه می گذرد
نه نمی دانی!
این ارامش ظاهر و این دل نا ارام چقدر خسته ام میکند…

.

.

بعضی وقتا انقدر خسته ای
که دوست داری کمی دورتر از خودت استراحت کنی
اما دلت نمیاد حتی یه لحظه تنها بذاری
جسمی رو که بهترینای زندگیت روش زخم زدن

.

.

حالم خرابه!
مثل کسی که…
طوفان همه چیزش رو ×گرفته×
به جز اصل کاری!
جانش!

.

.

خدا شاهده☜✘ اگه از ترس✓☞ اشک مامان و بابام نبود

⇄ خیلی وقت پیش⇩ راحت میشدم⇣⇡⇣ از این⇦⇦ زنــ↯ــدگی⇨⇨ لعنتی†

.

.

↶ﯾِﻬــــﻮ ﻋَـــــﺼَﺒـﯽ ﻣـــﯿﺸـَم↷ ↶

ﯾِهــــﻮ ﻣــﯿﺮَم ﺗــــﻮ ﻓِـــﮑر↷ ↶

ﯾِﻬــﻮ گَﻨﺪ زَدہ ﻣـﯿﺸِﻪ ﺗـﻮ ﻓﺎﺯم↷ ↶

ﻭَﻟﯽ ﯾِﻬـﻮ ﺑَﻌﺪ ﺍﺯ ﭼَـﻨﺪ ﺩقیــقه↷ ↶

ﺧﻮﺩَم ﺷُﺮﻭﻉ ﻣﯿﮑُﻨَـم ﺑِﻪﺑِﮕﻮ ﺑِﺨَﻨﺪ↷

☜دیوونــــہ نیستــَم☞ فقـــط کـــم اوردم.

.

.

خیلی

شیک

و

مجلسی

کم اوردم…

.

.

در و دیــــــــــــــوار اتـــــــــــــــــاقم

بـــــــــــــــوی خـــــــــــ♥ـــــــون میدهـــــــــــــد

مـــــــــــن امشـــــــــــب

تمــــــــــــــام وابستگــــــــــــــــــی ام را بـــــــــــــه تیــــ♥ـــــــغ کشـــــــــــــیده ام

.

.

خـدایـــا

مـےتونَـم چـَند لَـح ـظــہ بـاهـاتـ خَلـوَتـ کـُنـــَم؟

قـولـ مـ ــے دَهـَم

بیـشـتَر اَز چَ ـند لَـحظـہ وَقـتـت را نَـگـیـرَم

گـــوشِـتـ ُ بــیار جـ ِلـــو…

بیــا

نَـزدیــکـ ـتَـر…

مـَـن خَ ـستـ ِه اَم

مــےشنَوـے؟….●•٠·

.

.

بعضــــی شبها حـــال عجــــیبی دارم…

یــــه دلتنــــگی یـــه بغـــض،

نه بخاطــــر اینـــکه تنهــــام،

نــــــــــــه….

بــــه خاطــــر اینـــــکه بـــــریــــدم…

حتــــــی از خــــــــودم….

.

.

گـﺎﻫـی ﺍﻳـﻨـﮑـﻪ ﺻـﺒـﺢ ﻫـﺎ
ﺩﻟـﺖ ﻧـﻤـﻲ ﺧـﻮﺍﺩ ﺑـﻴـﺪﺍﺭ ﺑـﺸـﻲ
ﻫـﻤـﻴـﺸـﻪ ﻧـﺸـﻮﻧـﻪ ی ﺗـﻨـﺒـﻠـی ﻧـﻴـﺴـﺖ !
خسته ﺍی ﺍﺯ ﺯﻧـﺪﮔـی …!
ﻧـﻤـی ﺧـﻮﺍی ﻗـﺒـﻮﻝ ﮐـﻨـی ﮐـﻪ ﻳـﮏ ﺭﻭﺯِ ﺩﻳـﮕـﻪ ﺷـﺮﻭﻉ ﺷـﺪﻩ …

.

.

خوبم …

خوب است…

حالم !…

ازنوع بیحوصله ..

ازنوع کلافه…

اما خوب است…

خوبم..!

.

.

آهـــــــــــــــــــــــای پیرمرد لحاف دوز ..

تورا به حرمت پینه های  دستانت ….

کفنم را آنچان بهم  گره بزن …

که هیچ دشنه به دستی را یارای گشودنشــــــــــــان نباشد ….

.

.

دلم خسته شده

میخواهد برود!

اما …

راه را گم کرده

جاده چند راه است و بی انتها …!

.

.

از زنـــدگی خسته ام

از نبــودن و از بودن خسته ام

از دردها و شادی بی سود خسته ام

از این هوای ابــری پـر دود خسته ام

.

.

در من…

فریادهای درختی ست…

خسته از میوه های تکراری…

  • ارسال شده توسط :
    javadsd
  • تعداد بازدید :
    279 views
اشتراک گذاری
مکان تبلیغات شمامکان تبلیغات شما